Επικοινωνία

Loreo Plant

Strada Dogado 300, 19/21
Loreo (RO) - Italy
info@k-adriatica.it
+ 39 0426669611
+ 39 0426669630

Vukovar Plant

Vinkovacka, 56
Vukovar (HR) - Croatia
logistic.dunav@k-adriatica.hr
+ 385 32 432826
+ 385 32 432841

Ponso Plant

Via dell'Artigiano, 12
Ponso (PD) - Italy
logistica.ponso@k-adriatica.it
+39 0429 656255
+ 39 0429 656244

Rutigliano Plant

V.le Saponaro Sindaco, 23
Noicattaro (BA) - Italy
logistica.rutigliano@k-adriatica.it
+39 080 4769281
+39 080 4769281

Αίτηση παροχής πληροφοριών

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν:
Εξουσιοδοτώ την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με το Νομ. Διάτ. 196/2003