Dogaðaj «Biostimulansi, kako djeluju i efekti na kulture»

Dana 03.02.16. Adriatica je sudjelovala na Konferenciji «Biostimulansi, kako djeluju i efekti na kulture» organiziranoj na Poljoprivrednom Sajmu 2016.
Slike sa dogaðaja i program dana...