Luigi Angelini, novi direktor komercijale i marketinga Adriatica Spa

Dr. Luigi Angelini je imenovan za Direktora Komercijale i Marketinga Adriatica Spa.
Počinje sa radom od 07. studenog 2016. godine.
Želimo sve najbolje dr. Angelini u grupi Adriatica Spa.
luigi.angelini@k-adriatica.it
Cell. +393351963803