New Ag International Beijing, China

Adriatica Spa je prvi put sudjelovala na New Ag. International u Pekingu sa vlastitim štandom i tehnièki kvalificiranim osobljem: u Konferencijskoj Sobi Adriatica Spa su organizirani tehnièki sastanci sa lokalnim Distributerima sa svrhom prezentacije nekih naših proizvoda i rezultata njihovog ispravnog korištenja: Stolno grožðe, jagoda i mango kao predmet sastanka. Na taj naèin je krenulo iskustvo Adriatica Spa u Kini; nakon registriranja proizvoda u Iranu, Pakistanu, Vijetnamu, Burmi i Južnoj Koreji, golemo kinesko tržište predstavlja najzahtjevniji i prirodni cilj, kako zbog poljoprivrednog zemljišta tako i zbog rastuæe specijalizacije lokalnih poljoprivrednih tvrtki koje vide vlastite interese na globalnom tržištu.
Još jedan važan korak u procesu širenja marke Adriatica po svijetu zapoèet prije nekoliko godina otvaranjem tvornice u Vukovaru, Hrvatska.
Slike sa događaja....