Susret ''Obrana i prehrana''


1. ožujka je održan informativni susret u sjedištu Agroalimentare Sud u Melfiju na temu obrane i prehrane žitarica i ječma. Susret je izazvao zanimanje lokalnih poljoprovrednika i zadruga te je bio organiziran u suradnji sa Bayer-om.
image1.JPG